Selecteer een pagina

Coachen durante partu

training om posttraumatische stress te voorkomen

 

Steeds meer zwangeren hebben last van angst. Angst voor bevallingspijn of voor complicaties tijdens de baring. Ook het aantal vrouwen dat de bevalling als zeer beangstigend of zelfs traumatisch ervaart neemt toe. Dit kan de band tussen moeder en kind in gevaar brengen en vergaande gevolgen hebben voor het verloop van het kraambed en een eventuele volgende bevalling.

  Kom jij in je werk regelmatig barenden tegen die overmatig bang en in paniek zijn tijdens de bevalling? 

  Wil je weten hoe je hen kunt helpen om vanuit hun eigen kracht te baren?

  Wil je leren hoe je kunt voorkomen dat iemand getraumatiseerd raakt door de baring?

  Inhoud

  Deze eendaagse cursus ‘coachen durante partu’ richt zich op het aanleren van drie soorten vaardigheden.

  • Als eerste leer je het voorkomen van traumatische ervaringen bij vrouwen die, behalve dat ze bang zijn voor de bevalling, verder goed in hun vel zitten.
  • Vervolgens leer je barenden te begeleiden die tijdens de bevalling decompenseren of in regressie gaan, met als doel hen weer in hun eigen kracht te zetten en een traumatische ervaring te voorkomen.
  • Als laatste leer je vrouwen helpen die nare ervaringen hadden tijdens de baring.
   Hierbij is het doel tweeledig: voorkomen dat de posttraumatische stress zichzelf versterkt en het verwerken van teleurstellingen waarmee een latere depressie voorkomen kan worden.

  Je leert…

  • wat het basale trauma van elk mens is
  • hoe dat basale trauma ten grondslag ligt aan angst voor de bevalling en aan posttraumatische stress.
  • hoe angst voor angst ontstaat en welke rol dat speelt.
  • hoe posttraumatische stress het best voorkomen kan worden.
  • een korte interventie om vrouwen zich weer op een diep gevoeld niveau bewust te maken van hun kracht.
  • hoe je het beste omgaat met iemand die in paniek is en met iemand die in regressie gaat (en je leert wat je juist beter niet kan doen).
  • hoe je het zichzelf versterkende effect van posttraumatische stress kunt voorkomen en deze stress kan helpen uitdoven.
  • hoe dit alles je zelf ook aan het denken zet over het functioneren van je eigen zelfvertrouwen

  In deze ééndaagse cursus leer je over het basale trauma waar alle angsten op gebaseerd zijn. Je leert het onderliggende mechanisme kennen dat posttraumatische stress veroorzaakt. Ook leer je hoe je dit kunt voorkomen. Je leert hoe je het beste kunt omgaan met iemand die paniek is of zelfs in regressie gaat. Je leert hoe je barenden tijdens de baring steeds opnieuw weer terugzet in hun kracht. 

  Waarom?

  Door traumatische ervaringen tijdens de bevalling wordt de angst voor een volgende baring nog groter. Om paniek en onmacht te begrijpen en te begeleiden is er kennis nodig van het basale trauma dat wij allen in het leven oplopen. Dit basale trauma veroorzaakt gevoelens van machteloosheid, onzekerheid, minderwaardigheid, angst en paniek. De mate waarin deze gevoelens zich voordoen verschilt sterk van persoon tot persoon. Hoe komt dat? En, veel belangrijker, hoe kan dat overwonnen worden? Hoe kun je iemand die zich hierdoor laat verlammen of afschrikken weer in haar kracht zetten? Hiervoor zijn verschillende vaardigheden nodig.

  NB: Voor vrouwen die al voor de baring blijk geven van ernstige angst of samengestelde problematiek is een langere cursus dan deze vereist.

  Onderwerpen 

   

  • Het ontstaan van basale trauma’s 
  • Afweermechanismen: waarom deze ‘nodig’ zijn en hoe deze ontstaan
  • De verschillende soorten angst en hun functie
  • Hoe angst zichzelf versterkt en hoe je dat kunt voorkomen
  • Op een gezonde manier met angst omgaan zodat overmatige angst voorkomen wordt.
  • Zwangeren meer vertrouwen geven in hun eigen lichaam.
  • Zwangeren meer vertrouwen geven in hun eigen mentale kracht.
  • Begeleiden van extreem angstige vrouwen tijdens de bevalling
  • Helpen verwerken van een teleurstellende baring
  • Effectief communiceren met vrouwen met posttraumatische stress.
  • Het zichzelf versterkende effect van posttraumatische stress terug draaien

  Werkvormen

  Om onszelf goed in te kunnen leven in de angstige zwangere, zijn wij in deze cursus ons eigen oefenmateriaal. Er wordt van de deelnemers verwacht dat zij een open houding hebben en een actieve mee doen.

  We maken daarbij gebruik van de volgende werkvormen:

   • informatieoverdracht
   • casuïstiek
   • interactief leren
   • live demonstratie van sommige technieken voor de groep
   • toepassen van het geleerde in een rollenspel

   

   

   

   

  Resultaten

  Na deze cursus ben je in staat om vrouwen met enkelvoudige problematiek ten aanzien van angst en stress effectiever te begeleiden. Je bent nog niet in staat om iedere vorm van overmatige angst of posttraumatische stress effectief te voorkomen of te helpen oplossen. Daarvoor is, zoals gezegd, een langere opleiding nodig.
  Wel zul je ervaren en begrijpen hoe angst werkt en hoe te veel angst en angst voor de angst voorkomen en opgelost kunnen worden. Je hebt geoefend met hoe je dat naar zwangeren, barenden en kraamvrouwen kunt overbrengen, uitgezonderd degenen met samengestelde en zware problematiek.
  Ook zul je vaardiger zijn in het begeleiden van barende vrouwen in paniek en regressie en in het helpen verwerken van een zeer teleurstellende baring.

  Doelgroep

  Eerste- en tweedelijns verloskundigen,  doula’s, gynaecologen, verloskundig actieve huisartsen, obstetrisch verpleegkundigen, verlosartsen en degenen die in opleiding zijn voor een van deze beroepen

  Duur

  1 dag van 9.30 – 17.00

  Locatie

  Het Groene Huisje in Almere Oosterwold

  Prijs

  235 €

  Lunch 

  Bij de prijs inbegrepen

  Accreditatie

  Accreditatie KNOV

  6.5 PE punten

  Oud deelnemers zeggen:

  “Heel veel nieuwe inzichten gekregen over angst en hoe hiermee om te gaan. Het was erg leerzaam en vooral praktisch. Ik heb het gevoel dat ik zwangere vrouwen met angst nu veel beter kan helpen.”

  “Zeer inspirerend. Hoe interessant om meer te leren en te weten te komen over het ontstaan van emoties en angst. Deze kennis is krachtig en van toepassing op vele gebieden in mijn eigen leven en dat van mijn cliënten.”

  “Ik kijk er echt naar uit om de het direct in mijn praktijk toe te passen. De dag zat boordevol interessante informatie. Ik heb van het begin tot het einde aandachtig geluisterd en meegedaan. Juist deze afwisseling maakt de training zo compleet.”

  “Tijdens deze training heb ik diverse manieren aangereikt gekregen om vrouwen die echt bang zijn tijdens de bevalling te kunnen helpen. Nuttige inzichten over wat angst is, hoe je er mee om kunt gaan als verloskundige en inzicht over het begrip Transactionele Analyse.”

  “Fijn dat ook de verwerking tijdens het kraambed aan de orde kwam. Duidelijke praktische aanwijzingen gekregen.”

  AANMELDEN

  Datum training

  2 + 2 =